سديم کلوکنات

کاربرد

این نمک سدیم اسید گلوکونیک با نام آیوپاک پنتا هیدروکسی هگزانوات ،در صنایع نساجی ،چاپ ، به عنوان چنگاله در افزودنی بتن و در آبکاری مصرف می شود. پودر سفید بی بویی است که در آب حل می شود و همچنین تا حدی در اتانول.

علاوه بر موارد فوق ، سدیم گلوکنات در شوینده ها ئو مواد آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. به عنوان افزودنی در خوراک دام و طیور هم مصرف می شود.از آن جا که کاملا تجزیه پذیر است ،مسمومیت ندارد و بی بوست روز به زور به عنوان ماده ی اولیه بر محبوبیتش افزوده می شود.

سدیم گلوکنات را در محیط قلیایی از ذرت میگیرند.