سود گرانول

کاربرد

سدیم هیدروکسید یا سود سوزآور یک باز قوی است که پروتئین را میخورد و در آب کاملا محلول می شود. سود خالص در 318 درجه ذوب می شود و در متانول و حلال های قطبی انحلال پذیری کمتری از آب دارد. اما  آن چه در بازار به عنواد سود بی آب سناخته می شود ، اکثرا مونو هیدرات است نه خشک خشک.

بیش از 50 % سود تولید شده در صنعت مصرف می شود و 25 % از آن مربوط به کاغذ سازی است. در کاغذ سازی برای جدا کردن قطعات سلولزی یا به اصطلاح پالپ کردن چوب به کار می رود.

در شوینده ها و در تولید نمک های سدیم کاربرد دارد و به طور کلی برای بالا بردن قلیاییت هم مصرف می شود. برای مثال به گل حفاری اضافه می شود تا با بالا بردن قلیایت بنتونیت ، گاز های اسیدی سولفور دار را خنثی کند.

سود به شکل های گوناگون از محلول آبی مایع تا پرک و گرانول به فروش می رود. در سال های اخیر تولید سود سوز آور در کشورمان به کمیت و کیفیت بالایی رسیده است، اما برخی اشکال این ماده با خلوص بالا یا به صورت گرانول همچنان وارداتی هستند. سود گرانول با کیفیت را از ما بخواهید.