فرميک اسيد

کاربرد

مورچه ها را دوست بداریم ! با فرمول HCOOH و نام آیوپاک متانوییک اسید ، یک اسید آلی ساده است که در پی منشا طبیعی اش مورچه ها ، فرمیک اسید نام گذاری شده است. فرمیک در لاتین به معنی مورچه ای ست.

استر ها ،نمک ها و یون های ساخته شده از این اسید ، فرمات نام میگیرند . در صنعت فرمیک اسید از متانول ساخته می شود. مایعی بی رنگ است که در دمای اتاق بوی شدیدی دارد. در آب و بیشتر حلال های ارگانیک حل می شود. بیشتر در چین و اروپا تولید می شود.