فسفريک اسيد

کاربرد

آن چه با نام تجاری فسفریک اسید شناخته می شود ، اسیدی ضعیف با فرمول H3PO4 و نام آیوپاک ارتو فسفریک اسید است. فسفریک اسید خالص در دمای اتاق جامد است ، به همسن دلیل درصد های خلوص پایین تر آن با حالت مایع ، بیشتر در صنعت و مواد غذایی مصرف می شود.

محلول 85% فسفریک ، بیرنگ ،بی بو و خورنده است و در مخازن و گالن های پلاستیکی انبار میشود. STPP, TSP ,zinc phosphate و بسیاری مواد دیگر از فسفریک اسید مشتق میشوند و کاربرد های این ماده در صنایع گوناگون بی حد و مرز است.

آلوارس صنعت افتخار دارد تامین کننده ی فسفریک با کیفیت از بهترین معادن  است ، با ما تماس بگیرید.