متاسليکات سديم

کاربرد

متاسیلیکات سدیم بخش غالب سیلیکات سدیم تجاری را شامل می شود. سیلیکات های سدیم شامل متاسیلیکات ،ارتو سیلیکات و پیروسیلیکات در یک محلول جامد گرد آوری میشوند که در بازار شیمیایی به نام سدیم سیلیکات یا سدیم متا سیلیکات شناخته می شود.

اکثر آنیون ها به صورت پلیمری هستند. سدیم سیلیکات جامد بی رنگ یا پودری ست که به هر میزان در آب حل می شود و محلول حاصل قلیایی ست.

از دیرباز مورد استفاده بوده و کاربرد های آن بی نهایت است . از تولید ژل سیلیکا تا سیمان ،نساجی ، ایمنی آتش و چسپ سازی. در تولید گل حفاری کاربرد دارد. در بتن سازی برای جلوگیری از نفوذ آب استفاده میشود و در آب و فاضلاب برای لخته سازی پسماند های آهن .

آلوارس صنعت تامین کننده ی متا ی خشک و آبدار چینی است .خوشبختانه امروز واحد های تولیدی بسیاری در داخل کشور وجود دارند اما برای متا سیلیکات خشک ،نیاز به واردات همچنان حس می شود.